mimilive-passport121
mimilive-passport2

DỊCH VỤ XIN VISA VIỆT NAM

mimilive-passport3

베트남비자를 만드는 서비스

mimilive-passport4

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG 58 NGÔN NGỮ

mimilive-passport3

58언어로 변역해서 공증

mimilive-passport5

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

mimilive-passport3

외국인 WORK PERMIT

mimilive-passport6

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

mimilive-passport3

영사관공증

mimilive-passport7

MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

mimilive-passport3

외국인들이 5년동안 비자가 면제된다

mimilive-passport8

LÝ LỊCH TƯ PHÁP VIỆT NAM

mimilive-passport3

베트남사법 기록

mimilive-passport9

LÀM THẺ TẠM TRÚ

mimilive-passport3

땀쭈

mimilive-passport10

ĐỔI BẰNG LÁI XE

mimilive-passport3

운전면허증을 바꾼다

giay-phep-dang-ki-kinh-doanh2
giay-phep-dang-ki-kinh-doanh

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÍ KINH DOANH

mimilive-passport3

베트남사업자등록증

thanh-lap-chi-nhanh

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

mimilive-passport3

지점개설

1

ĐỔI ĐỊA CHỈ

mimilive-passport3

주소를 변경

2

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

mimilive-passport3

정관 자본금 변경

3

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

mimilive-passport3

업종 변경

4

GÓP VỐN CỔ PHẦN

mimilive-passport3

출자 지분을 인수

5

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

기업 유형 변경

6

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

기업정리

7

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU

mimilive-passport3

법인인감

8

ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

mimilive-passport3

은행계좌 정보 신청

9

GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU

mimilive-passport3

외국기업의 수출입 허가 신청

10

THÀNH LẬP NHÀ MÁY SẢN XUẤT

mimilive-passport3

공장설립

mimilive-account
hs1

HỒ SƠ BAN ĐẦU

mimilive-passport3

서류

hs2

KHAI BÁO THUẾ THEO QUÝ

mimilive-passport3

분기별 수입신고

hs3

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

mimilive-passport3

개인소득세 계산

hs4

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

법인세 계산

hs5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

mimilive-passport3

재무보고서

hs6

KIỂM TOÁN

mimilive-passport3

회계 감사

hs7

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

mimilive-passport3

세금컨설팅 서비스

hs8

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

mimilive-passport3

부기장 서비스

hs9

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

영업활동을 평가하는 서비스

hs10

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

개업 가치 확인

ex
hq1

THỦ TỤC HẢI QUAN

mimilive-passport3

통관절차

hq2

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

mimilive-passport3

제품의 질을 공포

hq3

DỊCH VỤ LOGISTICS

mimilive-passport3

물류서비스

hq4

ỦY THÁC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU

mimilive-passport3

수출입 위탁

hq5

HÀNG CHUYỂN CẢNG, QUÁ CẢNH

mimilive-passport3

중계항 물건

hq6

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

mimilive-passport3

배송

s1
s3

SẢN XUẤT TVC QUẢNG CÁO

mimilive-passport3

TVC 광과를 제작

s4

SẢN XUẤT PHIM GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

mimilive-passport3

기업소개클립을 제작

s5

SẢN XUẤT HOME SHOPPING

mimilive-passport3

HOME SHOPPING 제작

s2

LIVE STREAMING

mimilive-passport3

LIVE STREAMING 촬영

a1
a2

THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO

mimilive-passport3

SEO모양처럼으로 웹사이트를 다자인

a3

CHỤP HÌNH, THIẾT KẾ BANNER, BROCHURE

mimilive-passport3

촬영, 배너와 브로셔를 디자인

a4

ĐĂNG KÍ BÁN HÀNG TRÊN CÁC KÊNH TMĐT

mimilive-passport3

이커머스에서 판해하는 것을 신청

a5

THIẾT KẾ APP

mimilive-passport3

앱 디자인

YSM international © 2017 powered by  DIGITAL team YSM . All rights reserved

1461 Nguyễn Văn Linh, p.Tân Phong, Q.7,HCM, VN